NPF, Kurs 6, voksenpsykologi, Spesialistrollen

Dette er en samleside hvor presentasjoner og annet materiell for Norsk psykologforening, kurs 6, voksenpsykologi, Spesialistrollen gjøres tilgjengelig. Kurset ledes av psykologspesialistene Inga Medne og Lars-Andreas Kvisle. Materiellet er forberedt til samlinger som gjennomføres Dato og Dato.

  • Kjøreplan for kurset
  • Tema 1
  • Tema 2