NPF, Kurs 6, voksenpsykologi, Spesialistrollen

Dette er en samleside hvor presentasjoner og annet materiell for Norsk psykologforening, kurs 6, voksenpsykologi, Spesialistrollen gjøres tilgjengelig. Kurset ledes av psykologspesialistene Inga Medne og Lars-Andreas Kvisle. Materiellet er forberedt til samlingene som gjennomføres 6-7. september og 25-26. oktober 2018.

 

Foredrag som .pdf – tre slides og notatplass per ark
Foredrag som .pdf – to slides per ark.